slogan
WALDEMAR KAZIMIERZ MANIECKI
Kandydat na Wójta Gminy Zabrodzie
Nazywam się Waldemar Kazimierz Maniecki. Od urodzenia Mieszkam w Gminie Zabrodzie. Ukończyłem studia doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jestem przedsiębiorcą. Pasjonuję się żeglarstwem. Działalność społeczną zaszczepili we mnie rodzice, którzy od ponad 20 lat ściśle związani są z samorządem lokalnym.

W 2014 r. zdobyłem mandat radnego Gminy Zabrodzie z okręgu Choszczowy, Kiciny. Przez ten czas poznałem problemy, z którymi borykają się nasi Mieszkańcy, ale także uświadomiłem sobie jak duży potencjał ma nasza Gmina. Moim marzeniem jest, aby dynamicznie się rozwijała. Wybierzmy Przyszłość dla Zabrodzia. Wiemy jak to zrobić!
Rejestr zaciągniętych kredytów:

Brak danych

Rejestr wpłat:

Brak danych

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu wyborczego, z dnia 05.01.2011 (Dz.U. 2011.21.112):
„Bez pisemnej zgody Pełnomocnika Finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu”.

Materiały fiansowane ze środków KWW Wybierzmy Przyszłość Dla Zabrodzia

Zamknij